Studenti s invaliditetom

Stručne edukacije za djelatnike Sveučilišta

Djelatnici Sveučilišta (nastavno, stručno i administrativno osoblje) uključeni su u različite oblike stručnih edukacija o načinima prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom (EduQuality edukacija). Ovaj oblik edukacije do sada je završilo oko 45 djelatnika Sveučilišta u Zadru, koji su ujedno postali sastavni dio Mreže potpore za potrebe i pitanja studenata s invaliditetom.

Theme picker