Studenti s invaliditetom

Vršnjačka potpora

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zadru na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija. Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora, te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa (i
iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Kolegij se prijavljuje kao sveučilišni kolegij i nije vezan za pojedini studijski program.
Satnica: 15 sati predavanja i 30 sati vježbi i priprema radionica + 75 sati direktne vršnjačke potpore i 15 sati supervizije tijekom semestra. Kolegij nosi 5 ECTS bodova; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se sa „kolokvirao/la“; rad studenta se ne ocjenjuje.

Detaljnije o programu kolegija možete vidjeti OVDJE.