Studenti s invaliditetom

Maturanti

Za sve koji su pred odlukom o upisu studija na Sveučilištu u Zadru, a pri tom brinu i o zdravstvenim teškoćama pripremili smo plakat i letak o oblicima podrške koje nudimo studenticama i studentima. Želja nam je pružiti potporu osobama s kroničnim bolestima, senzornim ili motoričkim  teškoćama, specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija) ili komunikacije, psihičkim tegobama te bilo kakvim privremenim ili trajnim zdravstvenim teškoćama koje bi mogle biti prepreka za uobičajeni način ispunjavanja studentskih obaveza.  
Materijale možete preuzeti i podijeliti s drugima, a dodatne informacije možete dobiti na savjetovaliste@unizd.hr.
Studentsko savjetovalište u suradnji s djelatnicima i studentima Sveučilišta želi vam dobrodošlicu.