Studenti s invaliditetom

S ciljem osiguravanja uvjeta za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje sadašnjih i budućih studenata s invaliditetom, Sveučilište u Zadru je u sklopu Studentskog savjetovališta organiziralo niz aktivnosti, te potaklo osnivanje Povjerenstva za studente s invaliditetom. Povjerenstvo je osnovano 7. ožujka 2014. godine. Predsjednica povjerenstva je izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, prorektorica za studije i studente.

Povjerenstvo izabrano 09. veljače 2016. čine članovi:
 • izv.prof.dr.sc. Nedjeljka Balić-Nižić
 • doc.dr.sc. Ivo Fabijanić
 • doc.dr.sc. Bosiljka Mustač
 • doc.dr.sc. Marina Nekić
 • doc.dr.sc. Josip Ćirić
 • Kristijan Burčul, student
 • Ivana Posavac, studentica

Povjerenstvo pomaže u rješavanju pitanja slijedećih studenata

 • s oštećenjima vida
 • s oštećenjima sluha
 • s motoričkim poremećajima, tjelesnim invaliditetom
 • s višestrukim oštećenjima
 • s kroničnim bolestima
 • s psihičkim bolestima i poremećajima
 • s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
 • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija

  Popis odjelnih povjerenstava za studente s invaliditetom