Studenti s invaliditetom

Mreža potpore studentima s invaliditetom

Ime i prezime

Kontakt

Anita Vulić-Prtorić

Sveučilište u Zadru

Odjel za psihologiju

Tel.:  023 200 556; 023 200 820

E-mail:  avulicp@gmail.com

Darko Frleta

Sveučilište u Zadru

Voditelj ureda za znanost

Tel.:  023 200 740

E-mail:  darko.frleta@unizd.hr

Ivanka Šubašić

Sveučilište u Zadru

Voditeljica Centra za studentski standard

Tel.: 023 302 641

E-mail:  isubasic@unizd.hr

Meri Lukić

Sveučilište u Zadru

Voditeljica Ureda za preddiplomske i diplomske studije 

Tel.: 023 200 620

E-mail: mmirkovi@unizd.hr

Vilma Kotlar

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za germanistiku i Odjela za klasičnu filologiju 

E-mail: vkotlar@unizd.hr

Tel.: 023 200 517

Marta Cifrek-Kolarić

Vanjska suradnica

E-mail: marta.jovic@gmail.com

Rozana Petani

Sveučilište u Zadru

Odjel za pedagogiju

Tel.: 023 200 758

E-mail:  rpetani@unizd.hr

Marijana Birtić Vučić

Sveučilište u Zadru

Centar za strane jezike

Tel.:  023 200 711

E-mail: mbirtic@unizd.hr

 Dijana Čičin-Šain

Sveučilište u Zadru

Odjel za ekonomiju

E-mail:  dcsain@unizd.hr

Marina Nekić

Sveučilište u Zadru

Odjel za psihologiju

Tel.: 023 200 582

E-mail: marina@unizd.hr

Josipa Perkov

Sveučilište u Zadru

Odjel za ekonomiju

E-mail: jperkov@unizd.hr

Ana Pejdo

Sveučilište u Zadru

Odjel za geografiju

E-mail: apejdo@unizd.hr

Tel.: 023 345 024

Paola Bajlo Kalmeta

Sveučilište u Zadru

Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje

Tel: 023 200 596

E-mail: pkalmeta@unizd.hr

Ivica Milanja

Sveučilište u Zadru

Stručni suradnik u Studentskom savjetovalištu

Tel: 023 200 820

E-mail: imilanja@unizd.hr

Josip Ćirić

Sveučilište u Zadru

Odjel za informacijske znanosti

Tel.: 023 345 026

E-mail: jciric@unizd.hr

Mate Juric

Sveučilište u Zadru

Odjel za informacijske znanosti

E-mail: mjuric@unizd.hr

Ana Ažić Potočnjak

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za geografiju

Tel: 023 341 053

E-mail: apotocnjak@unizd.hr

Narcisa Lovrić

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za ekonomiju

Tel: 023 400 401

E-mail: nlovric@unizd.hr

Antonija Anić

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za sociologiju

Tel: 023 200 637

E-mail: aanic@unizd.hr

Ivona Šimunov

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za kroatistiku i slavistiku

Tel: 023 200 504

E-mail: isimunov@unizd.hr

Nataša Burčul

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za anglistiku i tajnica Centra za strane jezike

Tel: 023 200 633

E-mail: natasa.burcul@unizd.hr

Marija Bašić

Sveučilište u Zadru

Tajnica Odjela za povijest umijetnosti

Tel: 023 200 521 

E-mail: marbasic@unizd.hr