Studenti s invaliditetom

Aktivnosti

Evaluacijski sastanak TEMPUS EduQuality

Evaluacijski sastanak TEMPUS EduQuality

9. i 10. lipnja na Sveučilištu u Zadru održan je evaluacijski sastanak TEMPUS EduQuality. Sastanak se održao u Studentskom savjetovalištu, a provedena je analiza dosadašnjeg rada i vrednovanje provedenih aktivnosti, te je donesena odluka o daljnjem financiranju projekta. U radu je sudjelovalo 16 partnera na projektu, sa sveučilišta iz Hrvatske, Škotske, Češke, Danske i Švedske. Rezultat ovog projekta će biti pokretanje sveučilišnog kolegija Vršnjačka potpora, kao i objavljivanje 7 priručnika o prilagodbi akademskih aktivnosti potrebama studenata s invaliditetom, te edukacija edukatora na svim hrvatskim sveučilištima. Osim toga, bit će kreirani uvjeti za uvođenje jedinstvenih nacionalnih standard i smjernica za razvoj pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Pročitaj više
Evaluacijski sastanak TEMPUS EduQuality
123